Za 800 lat…
23 maja 2021
Nowy Dom Ojca Gwidona
1 czerwca 2021

70 lat w zakonie

90. rocznicę urodzin i 70. rocznicę ślubów zakonnych obchodziła w Krakowie Matka Cecylia Piękosz, kanoniczka Ducha Świętego de Saxia.

Mszy św. dziękczynnej 24 maja w kościele św. Tomasza Apostoła w Krakowie przewodniczył o. Wiesław Wiśniewski z Towarzystwa Ducha Świętego (TDŚ). – Pragniemy modlić się za Matkę Cecylię, która miała odwagę ofiarować swoje życie Panu Jezusowi, dźwigać na barkach trud przewodzenia wspólnocie zakonnej, a także miała odwagę rzucać ziarno w różne serca – m.in. też w moje – co widać, przyniosło plony. Obecne tu siostry i my, kapłani, zawdzięczamy duchowemu macierzyństwu Matki Cecylii to, że jesteśmy przy ołtarzu, w kaplicy, w zakonie – powiedział o. Wiśniewski.

Przełożony braci duchaków wspominał, że dzięki Matce Cecylii nowe zgromadzenie męskie miało szanse się rozwinąć: – W proroczym widzeniu Matka Cecylia mądrze zainwestowała w jeden krzyżyk duchacki dla ks. Wiesława. Kapłan wymienił inne zasługi jubilatki: odnowienie reguł zakonnych, poprzez nadanie im gwidonowego kształtu, nawiązanie relacji siostrzanych w Hiszpanii, Francji, przelewanie mądrości Kościoła, głoszonego ustami papieży, w serca sióstr.

Z wielkiego pragnienia, z miłości, zakochania się w Bogu przyszłam do klasztoru. A w klasztorze dostałam tyle dobroci i miłości od sióstr – powiedziała m. Cecylia. – Różne rzeczy mnie zaskakiwały. Chciałam być cichutko, a stale coś trzeba było wypełniać. Bóg tak chciał – powiedziała z uśmiechem i dodała na koniec: – Za wszystko dziękuję! Bóg daje mi w tym wszystkim tyle łask!

Matka Cecylia Piękosz pełniła funkcję przełożonej generalnej zgromadzenia w latach 1978-1990. Towarzyszyła na drodze powołania dziesiątkom dziewcząt. Wiele z nich – dziś sióstr kanoniczek – uczestniczyło w Mszy św. dziękczynnej za życie i powołanie s. Piękosz.

Niech Matka będzie szczęśliwa z tego wybrania, które Pan złożył głęboko w sercu Matki, niech Pan obficie wylewa moc Ducha Świętego – w imieniu sióstr duchaczek życzenia s. Cecylii złożyła s. Kazimiera Gołębiowska, przełożona generalna zgromadzenia.

Redakcja „Niedzieli Małopolskiej” życzy Matce Cecylii kolejnych długich lat spędzonych przy Sercu Jezusa.

Sylwetka Matki Cecylii Piękosz znajdzie się w jednym z kolejnych numerów papierowej „Niedzieli Małopolskiej”.

Za: niedziela.pl