W poszukiwaniu Ducha Świętego
18 października 2018
„Pełni Ducha i posłani”
22 października 2018

„Promieniowanie Ojcostwa”

Proszowice.Promieniowanie Ojcostwa” – to hasło Dnia Papieskiego, który 14 października już po raz osiemnasty obchodzony był w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane było nauczanie Jana Pawła II.

Tego dnia w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach młodzież klas ósmych i gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 pod reżyserskim okiem s. Tarsycji Sadowej wystawiła spektakl pt. „Róża”, podczas którego można było usłyszeć słowa naszego kochanego Ojca Świętego, poczuć Jego obecność, pochylić się nad Jego nauczaniem i wziąć do serca przesłanie o konieczności miłowania.

„Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym” (Jan Paweł II).

Spektakl został wystawiony także w Szkole Podstawowej nr 2 w Proszowicach 16 października w samą 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. W Dzień Papieski wolontariusze zbierali fundusze na Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz rozprowadzali „kremówki”, z których dochód przeznaczony będzie na potrzeby duszpasterstwa młodzieży. Jest nadzieja, że dzięki takim uroczystościom, młode pokolenie Polaków będzie żyło duchem niezwykłego Papieża Polaka i wcielało w życie wartości, do których nawoływał i zachęcał.

s. Edyta i s. Tarsycja