Okiem i sercem postulantek
19 sierpnia 2014
biblia
Nie myślisz o tym, co Boże…
31 sierpnia 2014

A wy za kogo Mnie uważacie?

biblia

21 Niedziela zwykła

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Mt 16, 13 – 20

  • Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Na to pytanie Jezusa, skierowane do Jego uczniów, padają różne odpowiedzi. Dlaczego Jezusa uważają za Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza, proroka? Co w osobie Jezusa skłania ludzi do takiego zdania?
  • A wy za kogo Mnie uważacie? Na to pytanie odpowiada tylko Piotr. Uczniowie milczą. Dlaczego? Kim dla mnie jesteś Jezu? Kim jesteś, a Kim chciał(a)bym byś był? Proś Ojca, aby tak jak Piotrowi, pomógł Ci odpowiedzieć na Chrystusowe pytanie. Piotr odpowiedział na pytanie Jezusa, Jezus z kolei wyznał Piotrowi prawdę o nim samym. Odpowiedz Jezusowi Kim On jest dla Ciebie, a Jezus powie Ci, kim jesteś dla Niego. Daj tylko sobie i Jezusowi czas na odpowiedź. Pobądź chwilę przed Panem.

s. Agnieszka CSS