Dobre wieści z Afryki
10 września 2015
Jubileusz w Międzybrodziu Bialskim
17 września 2015

A wy za kogo Mnie uważacie?

biblia

XXIV Niedziela Zwykła

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je. (Mk 8,27-35)

  • Za kogo uważają Mnie ludzie? Czy ludzie rozmawiają o Jezusie jak wtedy, gdy przemierzał wioski? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to Jezusowe pytanie? Za kogo uważają Jezusa ludzie dziś? I dlaczego uważali Go za Jana Chrzciciela, za Eliasza, za jednego z proroków? Co w postawie Pana Jezusa przypominało im Jana Chrzciciela, Eliasza, proroka?
  • A wy za kogo Mnie uważacie? Kim dla mnie, dla Ciebie jest Pan Jezus? Nie śpiesz się z odpowiedzią. Trwaj z tym pytaniem przed Panem Jezusem, patrz na Niego i Jemu odpowiedz w całej swojej szczerości. Relacja z Panem Jezusem wymaga szczerości. Tylko wtedy można ją naprawdę budować.

s. Agnieszka CSS