Śpiewamy dla Matki Bożej
31 października 2015
Studenci na stadionie wiary
31 października 2015

A wy za kogo Mnie uważacie?

Lublin. To motto spotkania modlitewnego dziewcząt w lubelskim domu zakonnym Sióstr Kanoniczek przy ul. Dymowskiego.

Na spotkanie przyszło pięć dziewcząt. Nie pociągnął je plakat, ogłoszenia, ale świadectwo jednej z koleżanek, która jak Filip w rozmowie z Natanaelem powiedziała do swoich znajomych: Chodź i zobacz. Integrujący śpiew, wspólne rozważanie Słowa Bożego, Adoracja – osobiste spotkanie z Panem Jezusem
i próba odpowiedzi na Jego pytanie. Odpowiedzi wzruszają swoją prostotą i żywą relacją z Panem Jezusem.

Oto wybrane fragmenty:
„Jesteś moim Przyjacielem, choć często nie znajduję czasu, aby z Tobą porozmawiać.(…) Jesteś moim Światłem, moją Drogą. Oświecasz mi ją, pomagasz mi ją przejść, choćby nie wiem jak bardzo była trudna. Kochasz mnie taką, jaka jestem… Oparciem (…)”

„Przyjaciel, Oblubieniec, Pocieszyciel, Wsparcie, Schronienie, Nauczyciel, Radość, Spokój (…)”

„Jesteś dla mnie (…) Bogiem wielkim i nieogarnionym. Moją nadzieją i największą miłością, do której zawsze mogę się zwrócić z każdą prośbą, z każdym zapytaniem, a potem zostaje mi tylko czekać na Twą odpowiedź, zawsze odpowiadasz (…)

Spotkanie było okazją do modlitwy Koronką ku czci Ducha Świętego i pieśniami
z płyty „Światło”. Jest w nich taki spokój… Wprowadzają w ciszę…
Jest harmonia… Otwierają coś w środku…

Kolejne spotkanie już za miesiąc. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie.

s. Agnieszka CSS