Niesiemy radość życzeniami świątecznymi
14 grudnia 2016
biblia
… uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański…
18 grudnia 2016

Adwentowe spotkanie Czcicieli Ducha Świętego w Krakowie

Kraków. Dnia 13.12.2016r. odbyło się kolejne spotkanie grupy modlitewnej Czcicieli Ducha Świętego.

Po krótkim, modlitewnym zatrzymaniu się nad perykopą ewangeliczną na najbliższą 4 niedzielę Adwentu, dotyczącą dobrej nowiny ogłoszonej we śnie św. Józefowi przez Anioła i odmówieniu Koronki do Ducha Świętego w intencji uproszenia daru nowych powołań zakonnych, odprawiających się aktualnie rekolekcji adwentowych oraz o nasze osobiste, pełne ufności i wiary oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, przeszliśmy na Zgromadzenie. Tu, przy uroczyście przystrojonym stole, ks. prof. Stanisław Wronka w kilku słowach wprowadził nas w głęboką wymowę łamania się wigilijnym opłatkiem. Powiedział: „Każdy z nas, bez względu na to w jakiej sytuacji życiowej się znajduje, potrzebuje Zbawiciela. Zbawiciela, który rozproszy mroki życia, przyniesie radość i pokój, nigdy nikogo nie zawiedzie i zawsze pozostaje wierny człowiekowi.”

Z postawionych ks. Stanisławowi pytań na uwagę zasługiwały te dotyczące Sakramentu pojednania i Talmudu. Ciekawą informacją była relacja z wizyty na UPJPII Johna Fischera – rabina synagogi mesjańskiej z USA.

Tematem lectio divina wg Ewangelii św. Łukasza 5, 1-11 był kolejny fragment dotyczący cudownego połowu ryb i powołania św. Piotra. Jedna z refleksji nad tym wydarzeniem, w odniesieniu do naszego życia, to zawierzenie słowu Boga, który wzywa człowieka do ufności i przekraczania granic własnego rozumu.

s. Petra CSS