Dzieci z wyobraźnią miłosierdzia
21 maja 2014
Jezus calun
Światło życia
26 maja 2014

Ale wy Go znacie…

biblia

VI niedziela wielkanocna

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. J 14,15-21

  • Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania… W tym krótkim zdaniu Pan Jezus przypomina, że miłość to nie deklaracja. Miłość wyraża się w czynie. Jaka jest moja miłość do Chrystusa? W czym ona się wyraża?
  • Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie… Czy jest we mnie świadomość obecności przy mnie Ducha Pocieszyciela? Kim On jest dla mnie? Jak często zwracam się do Niego? Uwielbiaj dziś Ducha Świętego za Jego obecność w Tobie.

s. Agnieszka CSS