Boże Narodzenie 2020
24 grudnia 2020
Zakończenie Roku Jubileuszowego
31 grudnia 2020

Animacje świąteczne w Buraniro

Świętowanie Bożego Narodzenia w Buraniro siostry rozpoczęły już 17 grudnia. Tego dnia pierwsze spotkanie bożonarodzeniowe odbyło się z grupą biednych, którym siostry pomagają od lat. Są to ludzie starzy, żyjący najczęściej samotnie, którzy dostają raz w miesiącu podstawowe artykuły żywnościowe z których przyrządzają sobie sami posiłki. Przed świętami rozdawanie żywności odbyło się w szczególnej, świątecznej atmosferze. Dwie siostry: s. Marie Ange i s. Consolatte animowały tego dnia spotkanie. Modliły się, śpiewały kolędy i złożyły ubogim życzenia. Na koniec spotkania ubodzy otrzymali różnorodną i większą niż zwykle, porcję żywności by mogli sobie przygotować wieczerzę wigilijną.  Grupą tą, przez cały rok, opiekuje się s. Ezechiela Pyszka.

S. Ezechiela i s. Adela Lendzion, opiekują się też dziećmi sierotami i z ubogich rodzin. Dla nich zorganizowały obiad świąteczny, w sobotę poprzedzającą Boże Narodzenie. W tym dniu animację prowadziły postulantki i aspirantki. One też pomagały przy przygotowaniu posiłku. Dzieci ubrane świątecznie, oczekiwały od rana, z niecierpliwością na obiecany posiłek, który przygotowały między innymi s. Benigne z postulantkami i aspirantkami . W międzyczasie była przeprowadzona katecheza o Bożym Narodzeniu, było dużo śpiewów animowanych przez postulantkę Aline i aspirantkę Nadine.  Z posiłku skorzystało ponad 100 dzieci, ale dostało się także ich rodzicom, którzy oczekiwali na swoje dzieci. Posiłek został zakończony rozdaniem paczek żywnościowych (oliwa, sól, fasola, rybki, ryż) i z małymi niespodziankami jak słodycze, zabawki. Dzieci, długo będą wspominać to spotkanie i z pewnością oczekiwać przyszłych świąt.

W samą wigilię Bożego Narodzenia zostali obdarowani paczkami żywnościowymi chorzy pozostającymi na święta w szpitalu. Dla nich paczki przygotowała s. Janina Zakrzewska, odpowiedzialna za Centrum Zdrowia. Przy pakowaniu, rozdawaniu i animacji z chorymi były zaangażowane siostry z domu formacyjnego.  W tym dniu wszystkie siostry wraz z kapłanami z parafii, współpracownikami i chorymi uczestniczyli we Mszy Świętej Wigilijnej w kaplicy szpitalnej, po czym spotkały się przy stole wigilijnym w domu formacyjnym.

Siostry najmłodsze przygotowały także Jasełka, które siostry mogły oglądać w niedzielę, w Święto Świętej Rodziny. Jasełka te będą mogły oglądać także dzieci w Nowy Rok i chorzy, w sobotę 2 stycznia.  Natomiast w niedzielę Objawienia Pańskiego planują zorganizowanie Orszaku Trzech Króli. W ten sposób prowadząc animację dla chorych, ubogich, dzieci oraz dla tutejszej ludności pragną ubogacić przeżywanie misterium przychodzenia Zbawiciela na świat.

s. Gabriela Droździel CSS