Grudniowa Huta Ducha Świętego
31 grudnia 2013
biblia
Smak Życia
4 stycznia 2014

Babickie Płomyki dla dzieci w Kongo i Burundi

Babice.
Po raz kolejny dzieci z parafii Babice aktywnie włączyły się w diecezjalną Akcję Kolędników Misyjnych.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w strojach kolędniczych uczestniczyły we Mszy świętej włączając się w liturgię słowa, modlitwę powszechną i śpiew kolęd. Na zakończenie Eucharystii ks. Jan Molanda – proboszcz naszej parafii, odmówił modlitwę na rozesłanie Kolędników Misyjnych. Pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego dzieci zbierały datki na rzecz rówieśników z krajów misyjnych, Konga i Burundi – gdzie pracują Siostry Kanoniczki Ducha Świętego. Wraz z siostrą katechetką Łucją Kramarz oraz siostrą Katarzyną Lenart Kolędnicy odwiedzili domy mieszkańców Rozkochowa i Babic, niosąc radość z wieści o Narodzinach Syna Bożego i przedstawiając potrzeby dzieci w krajach misyjnych. W każdej rodzinie zostawiły pamiątkowe gwiazdki, na których zamieszczono zdjęcia oczekujących wsparcia i pomocy, chcących uczyć się i rozwijać. Przyjmowano nas serdecznie, włączano się do wspólnego śpiewu kolęd, z uwagą słuchano naszych występów, obdarowywano nas słodyczami. Wielu przyjmujących zaprosiło nas do siebie już na przyszły rok.

Wszyscy Kolędnicy czuli się potrzebni, przynosili radość i sami jej doświadczali. Kolędowanie misyjne stało się dla dzieci kolejnym doświadczeniem w ich życiu, dostarczającym wielu wzruszeń i zapadającym głęboko w pamięć. Dało radość z niesienia pomocy ubogim dzieciom na misjach. Błogosławieństwo przyniesione przez nich na pewno na długo zagości w każdym odwiedzanym domu. Wszystkim, którzy przyjęli misyjnych kolędników, dziękujemy za życzliwość, wsparcie, gościnę, ofiarność i słodycze.

s. Łucja Kramarz CSS