Festyn Rodzinny – wspomnienia
9 października 2016
Życie bez ograniczeń
9 października 2016

Bajka czy fakt

Ustka. Czasami zastanawiamy się czy zło naprawdę istnieje. Czy piekło to mit czy też fakt. Kto tu „ściemnia” jak mówi młodzież. Korzystając z wizyty w Ustce s. Ezechieli Suchan ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, zaprosiłam Siostrę do spotkania z młodzieżą gimnazjalną i podzielenia się z nimi swoim doświadczeniem „walki ze złem”. Młodzież bardzo czekała na to spotkanie, miała wiele pytań odnoście piekła, szatana, opętania itp. Czekali na NEWSY! Ale stała się rzecz niesamowita… Siostra Ezechiela spokojnym, wyciszonym głosem, rozpoczęła swoja katechezę modlitwą uwielbienia i przywołania Ducha Świętego. Panowała całkowita cisza ale czuć było lekkie zakłopotanie i napięcie. Siostra przeczytała Słowo Boże, które zadedykowała im- młodym, prosząc by wsłuchali się być może po raz pierwszy co mówi do niech Pan Bóg- Koh 11,9:

„ Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej,
a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej.
I chodź drogami serca swego
i za tym, co oczy twe pociąga;
lecz wiedz, że z tego wszystkiego
będzie cię sądził Bóg!„

W skierowanych do młodzieży słowach, przeważał spokój. Siostra mówiła nade wszystko o Miłości Boga, o Jego mocy i wszechmocy. Zło nazywała złem, ale wskazywała bardziej na zagrożenia i „furtki”, jakimi młody człowiek to zło do siebie dopuszcza. Nie było straszenia piekłem, ale opowiedzenie o konsekwencjach wyborów młodych ludzi. Często niezawinionych, ale przez lekkomyślność czy zabawę prowadzących do zagubienia. Uśmiech i pokój serca Siostry, pozwalał wsłuchiwać się w te opowiadania, które prowadziły do refleksji i przemyśleń. Na koniec pomodliliśmy się wspólnie do Michała Archanioła, każdy odczytał otrzymana modlitwę.
Dziękuję Bogu za Siostrę Ezechielę, za Jej mądrość i roztropność. Nie bójmy się mówić o złu, bo Bóg pokonał je swoja Miłością. Odpowiadajmy na pytania,które młodych ludzi ciekawią a nawet imponują im… gdyż mamy najcenniejszy DAR- DOŚWIADCZENIE BOŻEJ OBECNOŚCI I BLISKOŚCI… nie zostawiajmy go jedynie dla siebie.

s.Dominika CSS