biblia
To jest Pan!
10 kwietnia 2016
biblia
Umiłowani do szaleństwa
2 maja 2016

Będziecie Mnie szukać…

biblia

V niedziela wielkanocna

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. (J 13,31-33a.34-35)

  • …Będziecie Mnie szukać… Co to znaczy szukać Jezusa? Pan Jezus jest pewny, że Jego uczniowie będą Go szukać. Jeśli jestem uczniem Pana, to szukam Jezusa! Można łatwo odpowiedzieć: Przecież po co mam Go szukać, jest w Kościele, zawsze mogę pójść się pomodlić, nie trzeba szukać…. Czy rzeczywiście nie trzeba Jezusa szukać? Jezusa powinno się szukać nieustannie, ponieważ On jest obecny w naszym życiu cały czas, a nie tylko wtedy kiedy trwam przed Najświętszym Sakramentem. Kiedy modlę się spotykam się z Nim “twarzą w Twarz”, ale uczeń powinien także szukać Go w każdym momencie swojego życia, odczytywać Jego znaki, rozpoznawać Go w drugim człowieku, poznawać Go przez Słowo… Czy szukam Jezusa?\
  • Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie… To dowód, że szukam Jezusa… Miłość do drugiego człowieka! Miłość, to po niej ludzie poznają, że jesteśmy uczniami Jezusa! Lecz, aby dawać tą prawdziwą Jezusową Miłość, trzeba najpierw się nią napełnić… trzeba ją przyjąć od Tego, który jest Miłością!

s. Pia CSS