Okna Życia – warto wiedzieć!
22 listopada 2016
biblia
Czuwajcie…
27 listopada 2016

Bł. Karolina Kózkówna na Hucie

Ustka. „Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz [wiemy, że] ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.”

Niesamowity czas rozpalania naszych serc na listopadowej Hucie Ducha Świętego. Wyjątkowy Gość- Bł. Karolina Kózkówna obecna w swoich Relikwiach, które ucałowaliśmy na zakończenie spotkania. Kim była? Jak działał w Jej życiu Duch Święty na drodze świętości. Przytoczę wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II który ogłosił Karolinę błogosławioną w Tarnowie podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny w 1987r. Stwierdził On, że Karolina swoim życiem i swoją śmiercią mówi przede wszystkim do młodych. „Do dziewcząt i chłopców. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie, to ciało, zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa”.

Fragment filmu, ukazał zebranym na „Hucie”, męczeńska śmierć Karoliny, która oddaje swe życie w obronie czystości i godności kobiety. W dzisiejszym świecie te wartości, często są ironizowane, wyśmiewane, a nawet piętnowane. Najwyraźniejszym faktem działania Ducha Świętego w Osobie Błogosławionej Karolin są owoce Jej świętości- powstałe wspólnoty, które zagościły w Ustce by dać świadectwo bliskości z Karolina Kózkówna. Członkowie Ruchu Czystych Serc z Gdańska oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Koszalina, podzielili się z nami pięknem ich życia, inspiracją Błogosławioną, i codziennością realizowanych pragnień.

Dziękujemy za wspólną modlitwę- bo życie tych młodych ludzi jest treścią modlitwy nas wszystkich, którzy w spotkaniu z Żywym Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, wołamy o Dary i Owoce Ducha Świętego. Chcemy my również w 21-wieku nieść światu Chrystusa i świadczyć o Nim swoim życiem.

Zachęcamy do obejrzenia spotkania w ARCHIWUM TELEWIZJI INTERNETOWEJ „Dobre Media”

HUTA DUCHA ŚWIĘTEGO W USTCE – kliknij!

ZAPRASZAMY w GRUDNIU na spotkanie z bł. Giorgo Frassatim

s. Dominika CSS