DSC05885
„W cierpieniu trzeba mieć swojego towarzysza”
28 stycznia 2017
DSCN4400
Piękno życia konsekrowanego
2 lutego 2017

Błogosławieni…

biblia

IV Niedziela Zwykła

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Mt 5, 1- 12a

  • Błogosławieni… czyli szczęśliwi. Dlaczego szczęśliwi? Bo żyją wiarą i nadzieją. Wiarą, że do nich należy królestwo niebieskie; nadzieją, że będą pocieszeni, że na własność posiądą ziemię, że będą nasyceni sprawiedliwością, że dostąpią miłosierdzia, że Boga będą oglądać, że będą nazwani synami Bożymi… Błogosławieni potrafią czekać. Są cierpliwi i ufają w obietnice Pana. Czekają pełni pokoju.
  • Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. Tak czytamy w Kantyku Zachariasza Łk 1, 68 – 79. Tymi słowami każdego dnia modlą się wszyscy, którzy sięgają po Liturgię Godzin. Błogosławiony Pan… Szczęśliwy Pan… Dlaczego? Bo lud swój nawiedził i wyzwolił. Nie dlatego, że coś otrzymał, ale że przyszedł do swojego ludu w największym uniżeniu i wyzwolił go spod władzy grzechu. To jest radością Bożego Serca. A TY kiedy jesteś szczęśliwy? Co jest powodem TWOJEGO szczęścia?

s. Agnieszka CSS