Święto Oblicza Pańskiego
16 stycznia 2022
Święto Ojca Założyciela
6 lutego 2022

Bóg daje nam dary…

Bóg daje nam dary, w wielkim zaufaniu.

Z otwartymi sercami przyjęliśmy każdy dar, którym Pan Bóg obdarował nas podczas wspólnego, parafialnego wyjazdu do Białego Dunajca. Dar Eucharystii u Matki Bożej Królowej Tatr, w Pustelni Świętego brata Alberta, dar podziwiania piękna stworzonego świata, dar hojnych serc i rąk, dar radości przebywania razem – tego doświadczyliśmy.

Otrzymaliśmy – a teraz pragniemy przekazywać doświadczenie naszych serc, tym z którymi się spotykamy.

S. Gracjana CSS