Przyzywając Ducha Świętego – Ogień
11 maja 2013
Przyzywając Ducha Świętego – Śpiewamy dla Ducha Świętego!
12 maja 2013

Bóg zawsze dotrzymuje Słowa

biblia

Wniebowstąpienie Pańskie

Jezus powiedział do swoich uczniów:
”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Łk 24,46-53

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie” – Bóg nie kłamie. Bóg zawsze dotrymuje Słowa. Zapowedział przez proroków, że Mesjasz będzie cierpiał a potem zmartwychwstanie… i wszystko się spełniło. Tak samo spełnią się wszystkie obietnice dane tobie przez Boga. Ostatnie Słowo zwycięstwa nalezy do Niego. Czy wierzysz Bogu w trudnych sytuacjach twego życia, że zakończą się one “zmartwychwstaniem” – jakimś dobrem, o którym dziś wie tylko On. Zawierz Mu to, co dziś dla ciebie jest najtrudniesze…
  • Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca – to obietnica Ducha Świętego, który “umocni nas mocą z wysoka…” Jest czas Nowenny przed Pięćdziesiątnicą. Proś Jezusa, aby posłał Ducha mocy do tych miejsc w twoim życiu, w których czujesz największą swoją niemoc, słabość, kruchość…