biblia
Czuwajcie i módlcie się…
28 listopada 2015
Z widokiem na Hel
3 grudnia 2015

Bogactwo roku

Gdańsk. Bardzo wiele ważnych wydarzeń wpisało się dn. 28 listopada br. w uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia w Katedrze Oliwskiej:

  • rozpoczęcie adwentu i i nowego roku kościelnego pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”
  • przyjęcie symboli ŚDM,
  • zainaugurowanie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski

W uroczystościach wzięli udział biskupi, kapłani, osoby stanu duchownego, siostry zakonne w tym duchaczki matemblewskiej wspólnoty, grupa neokatechumenatu, młodzież oraz inni wierni.

Słowa Ewangelia wg św. Jana „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J3,16) ukazały wartość Krzyża, który młodzież przyjęła i wniosła do Katedry. Wraz z Nim powitana została kopia ikony Matki Bożej Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego).

Wraz z początkiem adwentu rozpoczęło się „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Ks. abp metropolita wręczył świece na stół wigilijny przedstawicielom instytucji charytatywnych kościołów współpracujących ze sobą: rzymsko – katolickiej Caritas, prawosławnego Eleos oraz protestanckiej Diakonii.

Podczas liturgii zapalona i pobłogosławiona została świeca jubileuszowa jako znak 1050. rocznicy Chrztu Polski. Płomień, który pojawi się we wszystkich kościołach będzie symbolem wspólnej modlitwy, jedności i wierności w wierze. Eucharystia w każdą I niedzielę miesiąca będzie ukierunkowana na głębsze poznanie i przeżywanie przyrzeczeń chrztu św..

Na zakończenie uroczystości klerycy seminarium rozdawali cudowne medaliki Niepokalanej, której wspomnienie obchodzone jest w kościele 27 listopada.