Św. Mikołaj w Gatara 2019
6 grudnia 2019
Wigilie dla ubogich i samotnych
30 grudnia 2019

Boże Narodzenie 2019

„Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił” (Łk 2,15)

Pójdźmy i my z pasterzami do Betlejem, pójdźmy za Bożym wezwaniem wszędzie tam,
gdzie sam Bóg pragnie byśmy byli.
Dzisiaj jesteśmy prowadzeni do ubogiego żłóbka
Nie będzie to pusty żłóbek, smutna stajenka…
Czeka na nas tam: Jezus – maleńka Miłość, radość, uwielbienie, życie…
Pan pragnie spotkania z nami!

Kiedy wczoraj przed południem, w kościołach i kaplicach były już przygotowane piękne szopki…
można powiedzieć, że było już wszystko gotowe.
Jednak brakowało w nich Dzieciątka Bożego…
Czy możemy dzisiaj udać się do Betlejem naszych serc i nie spotkać w nich Jezusa?
Możemy… jesteśmy wolni!

Niech te Święta Bożego Narodzenia nie odbędą się bez Jezusa…

Życzymy wszystkim odwiedzającym naszą stronę,
naszym przyjaciołom, dobroczyńcom i rodzinom,
by w Waszych sercach i w Waszym życiu dzisiaj i przez cały Nowy Rok
było miejsce dla Jezusa…
Życzymy radości, prawdziwie głębokiego życia i serca pełnego uwielbienia.

Niech Dziecię Jezus błogosławi i obdarza potrzebnymi łaskami!

Złączone w adoracji Maleńkiej Miłości
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego

 

Kolęda od naszych sióstr postulantek i juniorystek z Afryki: