„Wigilia dla Ubogich” 2020
20 grudnia 2020
Animacje świąteczne w Buraniro
31 grudnia 2020

Boże Narodzenie 2020

„Dziś narodził się Zbawiciel,
Którym jest Jezus Chrystus.”

Radość i pokój Betlejemskiej Nocy rozlewa się na świat pogrążony w udręce i niepokoju. Wiara pozwala nam dotknąć tajemnicy miłości Boga, przychodzącego w małym Dziecku. „On daje się nam cały” w każdej Eucharystii. Jest naszym Życiem i Nadzieją. Jest jedyną pewną odpowiedzią na nasze pytania i nasze zagubienie w niepewności.

Życzymy, by moc Bożego Narodzenia stała się naszą siłą w codzienności życia, by łaska wypełniła naszą życiową wędrówkę. Naszym Siostrom, Braciom Towarzystwa Ducha Świętego, Kapłanom, naszym Dobroczyńcom, tym którym służymy wypełniając charyzmat miłości miłosiernej: chorym, ubogim, dzieciom; modlącym się za nas i ofiarującym za nas swoje cierpienia, życzymy radosnych, pełnych miłości i pokoju Świąt. Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka, czuła obecność i wstawiennictwo Maryi i opieka św. Józefa będzie Waszym udziałem w świąteczne dni i w Nowym Roku 2021.

Dziękujemy Wam za wspólne przeżywanie z nami Roku Jubileuszowego 800-lecia posługi naszego Zakonu na ziemiach polskich. Trwamy we wdzięczności i uwielbieniu za otrzymane łaski Jubileuszu i zapewniamy o naszej modlitwie.

Do Ciebie się dzisiaj modlę wśród nocy i dnia
Do Ciebie się dzisiaj modlę, racz odmienić świat,
Pokój, ciszę daj…
” (kolęda)

m. Kazimiera Gołębiowska
(Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia)