Uczynić ze swego życia całkowity dar
10 stycznia 2014
Szukam Panie Twojego Oblicza… (II)
11 stycznia 2014

Boże Narodzenie w Chmielniku

Święta Bożego Narodzenia to czas kiedy chcemy się spotykać, by wspólnie kolędować i uczcić tajemnicę nieskończonej miłości Boga, który dla nas stał się człowiekiem.

Zaczęliśmy już od środy 18. grudnia 2013 r., kiedy to przy wigilijnym stole spotkały się dzieci ze scholi i Płomyków Ducha Świętego prowadzonych przez s. Dorotę Raźny. Następnego dnia s. Przełożona Gracjana Pawełczak i p. Iwona Fryt zorganizowały wigilię dla młodzieży ze świetlicy Caritas, którą się opiekują. Wspólne łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd przy akompaniamencie gitary stworzyły rodzinny klimat.

W piątek 22. grudnia 2013 r. dzieci ze scholi i Płomyków Ducha Świętego pod kierunkiem s. Felicji Urban, s. Doroty Raźny i p. Joanny Szczepskiej (gitara) wystawiły w Szkole Podstawowej w Chmielniku jasełka pt. „Kiedy serce kruszeje”. Opowiadają o przemianie serca, jaka dokonuje się, gdy zdecydujemy się podążyć w stronę „Betlejem”. Chór anielski przy akompaniamencie gitary, skrzypiec oraz grzechotek i dzwonków wyśpiewał chwałę Nowonarodzonemu Dzieciątku.

Jasełka zostały powtórzone w kościele parafialnym w Chmielniku, w Piotrkowicach oraz w szpitalu na oddziale ZOL, budząc radość i nadzieję wśród chorych.

W Święto Objawienia Pańskiego 6. stycznia 2014 r. s. Felicja Urban przygotowała spotkanie opłatkowe dla Czcicieli Ducha Świętego, którzy w tym dniu szczególną modlitwą objęli misjonarzy.