Krzyż ŚDM w Burundi
8 lipca 2019
Duchaczki na 88 spotkaniu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości”
31 lipca 2019

Budowa nowicjatu na misjach

W kwietniu prosiłam o wsparcie finansowe na budowę nowicjatu. Obecnie chcę podzielić się radością z posuwających się prac i ponowić prośbę do ludzi dobrej woli o pomoc finansową i o modlitwę, by prace mogły przebiegać pomyślnie.

Budowę nowicjatu w Gatara rozpoczęliśmy z początkiem maja, gdyż wcześniej trzeba było zburzyć stary budynek i uporządkować teren. Zajęło nam to dwa tygodnie. Prace posuwają się powoli, gdyż wszystkie prace są wykonywane ręcznie. Do miejsca budowy nie ma dojazdu, a wszystkie materiały budowlane są dowożone w pobliże i później przenoszone na głowach na miejsce budowy. Dlatego też przy budowie jest zatrudnionych ponad siedemdziesięciu pracowników. Ponadto zatrudnienie otrzymują kobiety z biednych rodzin. Jest to okazja do zarobku dla wielu osób, gdyż bardzo wielu ludzi, a zwłaszcza młodych jest na bezrobociu. Z początku do pracy zgłaszało się kilkaset osób, niestety wielu musiałyśmy odesłać z bólem serca słysząc ich prośby i widząc ich błagalne spojrzenia. Jest to praca bardzo ciężka, ale każdy chętnie ją wykonuje, by choć trochę zarobić. Siostry, zwłaszcza młodsze, chętnie pomagają w budowie na miarę swych możliwości i dysponowanego czasu. Obecnie przygotowywany jest szalunek na strop, który zostanie wylany pod koniec lipca. Będzie to wielkie przedsięwzięcie, gdyż nie dysponujemy żadnymi maszynami. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to pod koniec sierpnia budynek zostanie ukończony włącznie z przykryciem. Pozostaną prace wykończeniowe, które mogą potrwać dwa lub trzy miesiące.

Budowę powierzyłyśmy opiece św. Józefa i czujemy Jego wsparcie. Przy tej okazji dziękuję za pomoc finansową i duchową wszystkim, którzy włączają się w to dzieło. Zapewniam też o naszej pamięci modlitewnej.

Pozdrowienia z Burundi

s. Gabriela Droździel CSS