Misje Święte
7 maja 2014
Dokąd warto wybrać się w maju?
8 maja 2014

Był tutaj – wśród nas

„Szukałem Was,
a teraz przyszliście do mnie”
Jan Paweł II

 Babice. 3 maja br. na terenie naszej parafii, w miejscowości Rozkochów odbyło się oznakowanie kolejnego miejsca Szlaku Papieskiego na Ziemi Chrzanowskiej.

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy, samorządowcy, przedstawiciele powiatu, Szlaków Papieskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji oraz zaproszeni goście. Nie zabrakło starosty powiatu chrzanowskiego, Adama Potockiego oraz wójta Babic, Radosława Warzechy.

Uroczystej liturgii przewodniczył ks. Jan Molanda, proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Babicach. Homilię wygłosił ks. Stefan Misiniec. Oprawę muzyczną zapewnił chór naszej parafii oraz sygnalista.

Po nabożeństwie wyruszyła procesja do zabytkowej kapliczki, przy której 20. 04. 1975 r. kardynał Karol Wojtyła odprawił mszę św. oraz wygłosił Słowo Boże do zgromadzonych mieszkańców Rozkochowa.

Umieszczono przy niej kamień o nieregularnych kształtach z pamiątkową tablicą. Obok postawiono krzyż, wzorowany na pastorale papieskim, który towarzyszył Mu w czasie Jego Pontyfikatu. Dokonano ich odsłonięcia i poświęcenia, wraz z obrazem z wizerunkiem św. Jana Pawła II. Wmurowano także akt historyczny, upamiętniający poświęcenie kaplicy p.w. św. Jana Pawła II.

Na kamieniu z pamiątkową tablicą uwieczniono słowa naszego Rodaka:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi …”

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego podniosłego wydarzenia oraz gościom przybyłym na uroczystość.

Szlaki papieskie prowadzą ludzi ku Bogu i ku sobie wzajemnie. Przybliżają także nauczanie Karola Wojtyły-Jana Pawła II, dając możliwość pogrążenia się w modlitewnej zadumie przez Jego wstawiennictwo.

s. Łucja Kramarz CSS