18 lutego 2012
biblia

Weź swoje łoże…

VII Niedziela B „Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, […]
8 marca 2012

Godzina Miłości

„Nie opuszczaj momentu przez bieg życia twego bez rozmyślania Męki Zbawiciela Swego. Bo gdy o Męce Pańskiej myśl będzie codzienna, czeka cię za to w niebie […]
8 marca 2012
biblia

Świątynia czy targowisko?

III Niedzela Wielkiego Postu B Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie […]
23 marca 2012
DSCF1269

Krzyż

„Z krzyżem, Jezu, idziesz na Golgotę, abyś na nim skonał dla mnie. Za miłość i poświęcenie rozdarto włócznią Serce, a Tyś jeszcze wołał: „Pragnę!” Jezu, Tyś […]
24 marca 2012
biblia

Mądry Ogrodnik

V Niedziela Wielkiego Postu B … Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon […]
5 kwietnia 2012
wielkanoc

Dlaczego cierpienie?

„Najbardziej adekwatną odpowiedzią Boga na ludzkie pytania o sens cierpienia jest męka i krzyż Jezusa, Syna Bożego. Bóg zamiast usunąć je z ziemi, sam w nie […]
15 maja 2012
DSCN6436

Kontemplacja

„Kontemplacja to trwanie przed Jezusem podobnie jak płótno trwa przed artystą, który maluje na nim obraz.” Jean Ladame
26 maja 2012
biblia

Weźmijcie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: […]
22 października 2012
DSC03838

Dla zniechęconych

Wszystkich, którzy nie mają dziś za wiele powodów do radości z siebie zachęcam do przeczytania krótkiego wiersza pt.„Pocieszenia Anioła Stroża” To nic. Przed chwilą Ci nie […]
17 listopada 2012
biblia

Sąd ostateczny

33 niedziela zwykła B Jezus powiedział do swoich uczniów: W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą […]
23 listopada 2012
biblia

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

34 niedziela B Chrystusa Króla Wszechświata Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?” Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli […]
28 listopada 2012
krzyz

„Wierzę”

Wierzę choć nie wiem dlaczego rozum wciąż pyta a serce odpowiada nie bój się wierz tylko bo w miłość wierzysz której wciąż doświadczasz (s.pia)
1 grudnia 2012
biblia

Znaki na niebie i ziemi

1 Niedziela Adwentu C „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą […]
4 grudnia 2012

„Białe”

Wszystko białe się staje biały kamień z imieniem biała szata serca i białe spojrzenie   Wszystko białe się staje krwią obmyte wielkie miłosierdzie idź i już […]
8 grudnia 2012
biblia

Prostować, równać, odkręcać

2 Niedziela Adwentu – (Łk 3, 1-6) – 09.12.2012 “Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, […]