Ogarnięci łaską Ducha
3 marca 2016
Spojrzenie Pana
5 marca 2016

Chcę zabrać ze sobą


W dniach 26 – 28 lutego 2016 r. w naszym klasztorze przy ul. Szpitalnej 10 w Krakowie, odbywały się rekolekcje dla maturzystek. Słowo Boże głosił ks. Grzegorz Feluś z parafii
św. Krzyża w Krakowie. Wzięło w nich udział 25 dziewcząt z województwa podkarpackiego i śląskiego. Odsłońmy rąbka tajemnicy i przeczytajmy fragmenty świadectw, które złożyły uczestniczki na zakończenie rekolekcji.

…na tych rekolekcjach dzięki intensywnej modlitwie i czasie poświęconym Panu Bogu mogłam poczuć Jego obecność bardziej niż na co dzień. Cisza i spokój pozwoliły, aby bardziej wsłuchać się w głos Boga…

…na rekolekcjach doświadczyłam działania Pana Jezusa w mojej słabości i mojej ludzkiej nędzy. Przyjechałam tutaj przytłoczona różnymi sprawami, zagubiona, niespokojna, duchowo wyczerpana. A On tutaj, w tym trudnym momencie pokazał, że jest ze mną, że mnie kocha pomimo wszystko… że czasem nic nie muszę mówić, tylko po prostu oddać Mu swoje serce, a On już wie najlepiej…

…chcę zabrać z tych rekolekcji ODWAGĘ i ŚWIADOMOŚĆ BLISKOŚCI JEZUSA…Radość z tego, że Bóg jest!…

…odkryłam tutaj Boga, który jest w ciszy…

…cieszę się, że w trakcie trwania rekolekcji mogłam pobyć dłużej z Chrystusem i poczuć się częścią wspólnoty. Ogromnym przeżyciem była Adoracja Najświętszego Sakramentu w trakcie której (pomimo otoczenia rówieśniczek) czułam prywatną i intymną więź z Bogiem…

…z tych rekolekcji chciałabym zabrać ze sobą tę ufność Bogu i zawierzenie Mu swoich problemów oraz trosk…

… Pan Jezus przyszedł kiedy najmniej się tego spodziewałam i zapewnił mnie o swojej obecności…

…chcę zabrać ze sobą umiejętność modlitwy nie utartymi formułami, lecz szczerymi prostymi słowami…

s. Halina Szostek CSS

 

{gallery}maturzystki_krakow{/gallery}