Stacja IV: Pan Jezus spotyka Matkę
21 marca 2015
Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż
22 marca 2015

… chcemy ujrzeć Jezusa

biblia

V Niedziela Wielkiego Postu

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. ( J 12,20-33)

  • … chcemy ujrzeć Jezusa. Jakiego Jezusa chcesz ujrzeć? Jaki Jego obraz w sobie nosisz? To Jezus pełen mocy czy Jezus słaby? Jezus, który króluje czy Jezus, który jest odrzucony? Czy wierzę, że to nie są sprzeczności? Bóg mocny może być słaby… Ten, który panuje, może oddać się w ręce stworzenia… Dawca życia może przejść przez śmierć…
  • Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Czytając to zdanie, na czym się zatrzymujesz? Na obumierającym ziarnie czy na plonie, który przynosi? Na tym co trudne, bolesne czy na nadziei? Chrystus wciąż przypomina, że krzyż to brama, nie dom, w którym się mieszka… Przez krzyż się przechodzi…
  • A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. Iść za Jezusem to powtórzyć Jego drogę… Być tam, gdzie On… Czy idę? Czy jestem?
  • A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Spójrz dziś na krzyż i na Tego, który ukochał Cię do szaleństwa. Zgodził się na śmierć, abyś Ty, ja miał życie, abyś był blisko, abyś czuł się przyciągnięty Miłością. Czy to widzisz? Czy ja to widzę? Czy jestem za to wdzięczny/a?

s. Agnieszka CSS