Prowadzona przez Ducha, cz.6
12 stycznia 2012
biblia
Poszli za Nim
21 stycznia 2012

Chodź i zobacz

biblia

2 Niedziela zwykła B
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”
 Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?
 Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
 Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa.

 A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał Kefas”, to znaczy: Piotr.

J 1,35-42

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • „Chodźcie, a zobaczycie” – usłysz w te słowa  jako zaproszenie Pana skierowane do ciebie, aby głębiej “pójść” za Nim … Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak możesz “pójść za Nim” w nadchodzącym tygodniu
  •  „Znaleźliśmy Mesjasza” – proś Jezusa, aby pozwolił ci Siebie znaleźć i doświadczyć głebokiej więzi z Nim