Świadectwo powołania – s. Alma CSS
7 stycznia 2014
Klasztor sióstr duchaczek w Mrowli
8 stycznia 2014

Chór Liturgiczny w Babicach

Podczas Mszy Św. rozpoczynającej VIII Festiwal Kolęd „Adeste Fideles …” 2014 śpiewał Chór Liturgiczny Parafii Wszystkich Świętych w Babicach, którego dyrygentem jest  s. Katarzyna Lenart (kanoniczka Ducha Świętego).

Chór Liturgiczny Parafii Wszystkich Świętych w Babicach koło Alwerni jest chórem żeńskim, który istnieje z przerwami od 2004 roku a powstał z inicjatywy organistki, s. Katarzyny Lenart CSS oraz pani Haliny Wiatrak-Matyskiel, które wspólnie prowadzą chór. Tradycje śpiewu chóralnego w Parafii sięgają swym początkiem lat 70-tych minionego wieku, kiedy to działał chór mieszany i schola dziewczęca – prowadzone przez ówczesną organistkę, s.Fabiolę Zyznar CSS. Ze scholi tej wywodzi się większość obecnych chórzystek. Chór liczy 20 pań w różnym wieku (od studenckiego po emerytalny),o zróżnicowanych zainteresowaniach, wykształceniu, zawodach, które złączone są wspólną pasją śpiewania.

W swoim repertuarze zespół posiada utwory liturgiczne i inne o tematyce religijnej, od muzyki dawnej – z tradycyjnymi jednogłosowymi chorałami gregoriańskimi – po współczesne kompozycje sakralne w systemie trzy- i czterogłosowym, z utworami s. Adriany Miś CSS włącznie. Tematycznie repertuar obejmuje wszystkie okresy Roku Liturgicznego. Chór powołany został do liturgicznej służby Bogu podczas Mszy Świętej, nabożeństw i innych uroczystości parafialnych i taką też pełni funkcję, śpiewa wyłącznie w kościołach lub kaplicach, okazjonalnie – w swoim Kościele Parafialnym, a z entuzjazmem i radością przyjmuje też zaproszenia spoza Parafii. Chórzystki podkreślają, że pragną swym śpiewem-modlitwą płynącą z serca, „ad maiorem Dei gloriam” –„ na większą chwałę Boga”, przyczyniać się do głębszego przeżywania sprawowanego misterium przez całe zgromadzenie wiernych, którego są częścią.

Chór spotyka się na próbach co tydzień w domu zakonnym Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego (CSS) w Babicach. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą – opowiada s. Katarzyna – aktem oddania się Duchowi Świętemu, także spotykamy się na modlitwie (koronka do Ducha Świętego) w kaplicy zakonnej. Organizujemy Spotkania Opłatkowe. Owocem naszych spotkań, oprócz śpiewu, jest radosna wspólnota gdzie można porozmawiać, podzielić się troskami i radościami. Każdego miesiąca losujemy kto za kogo się modli.