Szukam Panie Twojego Oblicza… (II)
11 stycznia 2014
Szukam Panie Twojego Oblicza… (III)
12 stycznia 2014

Chrzest Pana Jezusa

biblia

Niedziela Chrztu Pańskiego

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Mt 3, 13-17

  • Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Bóg przychodzi do człowieka – Jezus do Jana. Bóg zawsze pierwszy… Przychodzi, staje w tłumie grzeszników, którzy przyszli prosić Jana o chrzest nawrócenia. Ten, który nie miał żadnego grzechu staje wśród grzeszników. Popatrz na ten obraz. Zobacz jak Jezus wchodzi do Jordanu i zanurza się w tej samej rzece, w której zanurzają się grzesznicy. Bóg, który nie brzydzi się nędzy ubogiego…
  • Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Bóg Ojciec i Duch Święty potwierdzają tożsamość Jezusa. To szczególnie ważne, gdy przypominamy sobie scenę kuszenia Jezusa na pustyni, na krzyżu, gdzie szatan tę tożsamość Syna Bożego próbował podważyć. Jak ważne jest tu słowo Ojca: “mój Syn umiłowany…”

A mój chrzest? Stań dzisiaj wobec tajemnicy tego sakramentu. Na ile jestem świadoma, że w tym wydarzeniu obecna była Trójca Przenajświętsza? Trzeba nam dzisiaj się nad tą tajemnicą zatrzymać… “mój Syn”… “moja Córka”… Tak patrzył na Ciebie, na mnie Bóg. Czy to Jego Słowo jest w Tobie, we mnie nadal żywe? Czy może przez lata zatarło się?

s. Agnieszka CSS