Czas Wielkiego Postu
10 lutego 2016
Stągwie miłosierdzia
11 lutego 2016

Chrzest, miłosierdzie, ofiarowanie

Gdańsk. Triduum szczególnego dziękczynienia za Rok Życia Konsekrowanego i wszystkie otrzymane łaski; refleksja nad powołaniem i odnowienie ślubów w archidiecezji gdańskiej 31.01. – 02.02. br.

„Konsekracja jest ekspiacją wobec potrójnej prowokacji świata, którą możemy odnaleźć w potrójnym kuszeniu, jakiego doświadczył Jezus na pustyni” – pierwszy dzień siostry i bracia zakonni zgromadzili się w kościele pw. św. Wojciecha, by spojrzeć na konsekrację wypływająca z chrztu św. i odnowić jego przyrzeczenia. Wybrzmiały słowa „magis” – więcej, dać coś więcej.

„Jestem kochany z moim grzechem i wezwany do okazywania tej samej miłości bliźnim” – drugi dzień poświęcony był rozważaniu miłosierdzia Boga. Gospodarzami byli księża zmartwychwstańcy, a spotkanie modlitewne odbyło się w kościele jubileuszowym pw. Miłosierdzia Bożego. Konferencja, koronka do Bożego Miłosierdzia oraz adoracja Najświętszego Sakramentu prowadziły do refleksji i doświadczenia miłosiernego Boga i poruszały serca do Jego naśladowania.

„Boże wielki… Ty wybrałeś mnie jeszcze przed założeniem świata… rozpal we mnie na nowo charyzmat Ducha Świętego na całkowite oddanie się służbie Kościołowi” – trzeci dzień –Święto Ofiarowania zakonnicy przeżywali w klimacie cysterskim w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. W Eucharystii uczestniczyli również klerycy seminarium duchownego wraz z profesorami i opiekunami duchownymi. Biskup Wiesław Szlachetka podziękował za zaangażowanie zakonników w dzieła miłosierdzia.

Agapa zakończyła dni dziękczynienia iwspólną radość za dar powołania.