Parafia czaniecka pamięta
27 maja 2014
Pielgrzymowanie
27 maja 2014

Czas Misji Świętych

Babice. Nasza parafia, pod wezwaniem Wszystkich Świętych, położona w granicach Jurajskiego Parku Krajobrazowego, której początki sięgają XV wieku, przeżywała od 17 do 25 maja 2014 r. ważne dni Misji Świętych.

Swoim hasłem nawiązywały one do słów św. Pawła – Przypatrzcie się bracia i siostry powołaniu waszemu! Ze Swoim słowem, przebaczeniem, przyszedł do naszej wspólnoty Chrystus, poprzez posłanego do nas kapłana Misjonarza, ks. Krzysztofa Durę CM, który prowadził nas drogami wiary, nadziei i miłości.

Nauki stanowe obejmowały wszystkie grupy parafialne: dzieci szkolne, młodzież gimnazjalną, matki i ojców, osoby starsze, samotne i chore. Wierni brali udział w różnorakich nabożeństwach: majówkach, drodze krzyżowej ulicami naszej miejscowości, Apelu Jasnogórskim, odnowieniu przyrzeczeń małżeńskich, błogosławieństwie małych dzieci i nałożeniu cudownego medalika, nabożeństwie pokutnym. Chorym został udzielony sakrament namaszczenia, odbyła się także procesja na cmentarz, połączona z rozważaniem tajemnic różańcowych i modlitwą za zmarłych.

Ostatni dzień misyjny, był podsumowaniem całotygodniowej pracy i modlitwy. Przed naszą świątynią na zabytkowym, drewnianym Krzyżu Misyjnym z 1957 roku, przybyła nowa tabliczka z datą tegorocznych Misji Świętych, która nie pozwoli nam zapomnieć o przeżytych dniach.

Konferencje ogólne, prowadzone ciekawie i żywo, co ułatwiło odbiór, pozwoliły nam na prawdziwą duchową odnowę.

Był to czas wewnętrznego zadumania nad własnym życiem, dla wielu z nas czasem odnalezienia na nowo tego, co w nim najważniejsze…

 

s. Łucja Kramarz CSS

Zobacz też: http://www.babice.pl/index.php?id=104