Służba chorym – mądrością serca
11 lutego 2015
biblia
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić
15 lutego 2015

Czas z chorym czasem świętym

Warszawa. Dzieci z grupy „Wolontariat Bł. Ojca Gwidona” prowadzonej przez s. Bernardynę Starzec odwiedziły wraz z nią i z s. Teresą Zygmunt chorych i starszych parafian.

Tym gestem pragnęły odpowiedzieć na wezwanie do życia wg „mądrości serca” skierowane do każdego z nas w orędziu Ojca Świętego Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego. Swoim dziecięcym uśmiechem, prostotą, wysłuchaniem i dzieleniem się swoimi radościami i smutkami przyniosły pociechę i umocnienie Ducha Świętego w chorobie i samotności ludzi chorych.
Dzieci przez cały rok poznają osobę Ojca Gwidona, charyzmat Zgromadzenia i włączają się w dzieło apostolstwa prowadzone przez Siostry w Warszawie.