Odeszła do Wieczności śp. s. Klara Antosiewicz CSS (1928 – 2018)
30 października 2018
„Allsaints CHALLENGE”
6 listopada 2018

Czciciele Ducha Świętego z Lublina pielgrzymują

Czciciele Ducha Świętego z Lublina w Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie.

27 października w Święto Odrodzenia Naszego Zakonu, grupa Czcicieli Ducha Świętego wraz z  siostrami; s. Maksymilianą, s. Eligią oraz księdzem prof. Leszkiem Adamowiczem,  wybrała się na pielgrzymkę autokarową do Kałkowa. W ciągu całego dnia płynęła modlitwa dziękczynno-błagalna w intencji całego Zgromadzenia i naszej Ojczyzny. Po przyjeździe czekała na nas pani przewodniczka, która przekazała najistotniejsze informacje dotyczące Sanktuarium. Oglądając Panoramę Świętokrzyską poznaliśmy historię tej ziemi od chrztu Polski aż po dzień dzisiejszy. Rys historyczny tak bardzo przepojony miłością Boga i Ojczyzny. Na uwagę zasługuje też GOLGOTA z historią bohaterów Polski i Kościoła.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była Msza Święta koncelebrowana przez kustosza Sanktuarium, który wygłosił piękną homilię.

Kiedy duch już napełnił i nasycił się, nakarmiliśmy też ciało i pełni wrażeń wróciliśmy do Lublina.