Ku Sercu Jezusowemu…
1 czerwca 2014
6
Dni Kultury Chrześcijańskiej
1 czerwca 2014

Czciciele i krakowskie dziękczynienie

Kraków. W związku z 770 rocznicą obecności sióstr duchaczek w Krakowie, grupa modlitewna Czcicieli Ducha Świętego (przy wspólnocie sióstr z klasztoru na ul. Lotniczej) uczestniczyła w dziękczynnej Mszy Świętej,

sprawowanej w kościele Św. Krzyża w którym przez wieki duszpasterzowali duchacy. Eucharystię sprawował ks. dr Stanisław Wronka. W Liturgii uczestniczyły także siostry z naszej wspólnoty. S. Celina zarysowała historyczne aspekty pobytu i działalności szpitalnej Zakonu Ducha Świętego w tym miejscu oraz oprowadziła po kościele zaznaczając elementy związane z duchacką historią. Również ks. Stanisław w wygłoszonej homilii nawiązał do charyzmatu bł. O. Gwidona, realizowanego na przestrzeni wieków oraz sposobów współczesnej realizacji charyzmatu miłości miłosiernej. Po Eucharystii przeszliśmy do kościoła św. Tomasza na ul. Szpitalnej, gdzie siostry przygotowały poczęstunek. S. Nulla Romaniec – referentka misyjna – korzystając ze sposobności podziękowała Czcicielom za modlitwę i ofiary w intencji dzieła misyjnego w Burundi. Zebrani otrzymali małe, afrykańskie krzyżyki, przywiezione przez s. Karinę, misjonarkę i mistrzyni nowicjatu w Afryce. W kościele św. Tomasza, s. Maria opowiedziała historię osiedlenia się żeńskiej gałęzi Zakonu Ducha Świętego w tym właśnie miejscu. Na zakończenie wspólnie odmówiliśmy Litanię Loretańską.

s. Petra Jurek CSS

{gallery}czciciele_770_lat{/gallery}