Ze świętym Janem Pawłem II
21 listopada 2015
Bogactwo roku
3 grudnia 2015

Czuwajcie i módlcie się…

biblia

I Niedziela Adwentu

Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. (Łk 21,25-28.34-36)

  • Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. Czy czytając Słowo Boże Twój wzrok zatrzymał się na tym zdaniu czy może jedynie na opisie tego, co to przyjście Jezusa będzie poprzedzać? Jakie uczucia w sobie rozpoznałeś? Lęk na myśl o wydarzeniach poprzedzających przyjście Pana czy radość z zobaczenia Jezusa? Gdy się czeka na Tego, kogo się kocha, czeka się pomimo wszelkich przeciwności. Miłość usuwa lęk. Ważny jest Chrystus.
  • Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Jakże inny to czas od pierwszego przyjścia Pana Jezusa. Wtedy noc…, nieliczni, którzy wiedzieli o narodzinach. Pan przyszedł cicho, niepostrzeżenie. Teraz ziemia nie będzie milczała. Wszystko niejako wyjdzie naprzeciw swojego Pana. Ile w tym opisie mocy, ruchu, walki, napięcia i bezradności człowieka. Jemu zostaje tylko ufność.
  • Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych… To pytanie o wolność serca. Czy masz w sobie wewnętrzną wolność czy jest coś, co Twoje serce zniewala? Czy czuwasz?
  • Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Ty, ja przed Synem Człowieczym… Pomyśl o tym.

s. Agnieszka CSS