Matemblewskie Okno Życia
18 października 2013
Światowy Dzień Misyjny
20 października 2013

Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi?

biblia

XXIX Niedziela Zwykła

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łk 18,1-8

  • Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Wiarę, gdy modlisz się a Bóg milczy; gdy wydaje się, że Twoją prośbę zrozumiał na opak, wiarę – że jest blisko, gdy wszystko Ci się wali na głowę; wiarę, że ostatnie słowo należy do Niego… Czy masz taką wiarę? Proś o nią.
  • Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Kto tak naprawdę jest Twoim przeciwnikiem? Czy myślisz o człowieku? W Księdze Rodzaju czytamy: Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: (…) Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej (Rdz 3, 14-15) Twoim przeciwnikiem jest szatan i grzech. Módl się dziś słowami wdowy… z nadzieją płynącą ze słowa “Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego…?”
  • … prędko weźmie ich w obronę… prędko… Bóg inaczej mierzy czasy. Jego prędko i Twoje prędko – to inna miara. Boga i Jego działanie nie da się sprowadzić do ludzkiej miary. To nasza miara potrzebuje wiary.

s. Agnieszka CSS