Z widokiem na Hel
3 grudnia 2015
Andrzejkowy wieczór filmowy
4 grudnia 2015

Daj by i Syn poznany był

Tymi słowami (przedostatniej zwrotki hymnu Veni Creator), rozpoczęliśmy drugie spotkanie (w nowym roku akademickim) Huty Ducha Świętego u sióstr Duchaczek przy ul. Szpitalnej 12.

Po odczytaniu Słowa Bożego, w katechezie pochylaliśmy się na tym, jak w Piśmie Świętym jest przedstawiany, określany Chrystus. Duch Święty daje poznać nam Jezusa w słowach Pisma Świętego. Pomaga nam osobiście odkryć, że cała Biblia mówi nam o Nim, że Słowo Boże zostało rozsiane na wszystkich stronnicach Pisma.
Po refleksji nad tym, jak rozpoznać Syna Bożego w naszej codzienności, adorowaliśmy  Najświętszy Sakrament Ołtarza. Czas naszej adoracji, uwielbienia
i modlitwy do Ducha Świętego, był czasem szczególnym. Jezus liczy wciąż, że ktoś Go usłyszy zrozumie, że ktoś zachwyci się Jego nauką. Bóg chce, by Jego Syn – Jezus Chrystus był poznany, żebyśmy nie mijali się z Nim w codzienności. Bo to jest najgorsze co może spotkać nas w życiu- minąć się  z przychodzącym Bogiem.

Po uczcie duchowej, pełni mocy i Ducha Świętego spotkaliśmy się w refektarzu Sióstr na agapie, gdzie przy herbacie i słodkościach mogliśmy podzielić się swoimi myślami, świadectwem o spotkaniu z Synem w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu.

Kinga Poniewozik