List do Ojczyzny
12 listopada 2018
Warsztaty biblijno-kulturalne dla młodzieży
22 listopada 2018

„Dam wam serce nowe”

W dniach od 9 do 11 listopada 2018 r. w Krakowie na ul. Szpitalnej 10 odbyły się rekolekcje dla dziewcząt „Dam wam serce nowe”. 11 dziewcząt przeszło duchową drogę prosząc o przemianę serca. Na początku, w spotkaniu z Pismem Świętym dziewczęta odkrywały prawdę o miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie. Następnie w jej świetle konfrontowały się z  prawdą własnego serca. Na koniec prosiły Ducha Świętego, by przyszedł i odnowił ich wnętrze, napełniając swoją miłością. Co tak naprawdę dokonało się w sercach dziewcząt pozostanie tajemnicą….

Dziewczętom towarzyszył ks. Ryszard Gacek wraz z siostrami: s. Edytą Wesołowska, s. Haliną Szostek i s. Franciszką Babiarz.

s. Halina Szostek