Trud i radość
30 stycznia 2014
biblia
Za natchnieniem Ducha…
2 lutego 2014

Dar życia konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego od wielu lat łączy się z dniem poświęconym osobom konsekrowanym. „Oprócz powszechnej konsekracji chrzcielnej, w której uczestniczą wszyscy ochrzczeni, istnieją ponadto w Kościele osoby: mężczyźni i kobiety, którzy przez ślubowanie rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości są w sposób szczególny poświęceni Bogu. Nie jest to osobna, jakby dodatkowa konsekracja, ale bardziej radykalna realizacja zobowiązań płynących z chrztu świętego” – czytamy w liście pasterskim Episkopatu Polski na Dzień Życia Konsekrowanego. Również w Konstytucjach Zgromadzenia czytamy: „Odpowiadając miłością na wielką miłość i dobroć Bożą, objawioną nam w wezwaniu do pójścia za Chrystusem, pogłębiamy zobowiązania wypływające z chrztu świętego przez złożenie ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Reguły i Konstytucji (…). Przez to całkowite oddanie się Kościół włącza nas w zbawczą ofiarę Chrystusa.”

Czym dla naszych sióstr jest życie konsekrowane? (lata życia zakonnego podawane są od złożenia I profesji)

„Całkowitym ofiarowaniem się Temu, który mnie wybrał, powołał, naznaczył Swoją miłością i łaską” s. Kazimiera (32 lata ż. zak.)

„ Życie oddane na wyłączną służbę Bogu. Każdy dzień życia konsekrowanego jest czasem zbliżania się do pełnego spotkania z Jezusem” s. Damaria (28 lat ż. zak.)

„Wpatrywaniem się w Umiłowanego” s. Felicja ( 31 lat ż. zak.)

„Dla mnie życie konsekrowane jest najlepszą drogą do Nieba, bo daje wolność osobistą, radość, zdrowie, delikatność i długie życie oraz pewność zbawienia”
s. Wenancja ( 65 lat ż. zak.)

„Życiem poświęconym Bogu” s. Aleksandra ( pół roku ż. zak.)

„Oddaniem się całkowicie na własność Jezusa, do Jego dyspozycji” s. Gracja
( 30 lat ż. zak.)

„Miłowaniem Boga w każdej chwili”  s. Bogumiła (13 lat ż. zak.)

„Con – ten przedrostek określa, ze robimy coś wspólnie. W życiu konsekrowanym mamy wspólnie uwielbiać Boga i się uświęcać” s. Krystyna (34 lata ż. zak. )

„To przeżywanie bliskiej obecności Chrystusa w codziennym życiu” s. jubilatka
(26 lat ż. zak.)

„To całkowite oddanie się Bogu. Złożenie ofiary całopalnej dla Pana Jezusa”
s. Joanna (60 lat ż. zak.)

Na zakończenie jeszcze słowo do młodych ( z listu pasterskiego):

„Pragniemy skierować jeszcze kilka słów do młodzieży, do dziewcząt i chłopców. Drogi Młody Przyjacielu! Nie myśl, że życie konsekrowane jest czymś nudnym, bezbarwnym, niedzisiejszym, przeznaczonym dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie w życiu. Nie ulegaj przewrotnej mentalności świata, wedle której sensem życia jest bogactwo i przyjemność. Jeśli słyszysz głos Mistrza, który Cię wzywa – odpowiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i entuzjazmem. Życie konsekrowane jest piękną przygodą, której bohaterem jest On sam, Jezus Chrystus, Twój Zbawiciel. Tylko z Nim życie może być naprawdę spełnione. Jeśli Pan Cię wzywa, nie ociągaj się, ale wyrusz w drogę! To On zabierze Cię ze sobą, poprowadzi za rękę i pozwoli wypłynąć na głębię.”