Duch Święty- Sprawca chcenia i działania
15 czerwca 2017
Komputer kontra książki
21 czerwca 2017

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!

biblia

XI Niedziela Zwykła

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 9, 36 – 10, 8)

  • A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. A jakie jest moje imię? Co napisano by obok niego? Co mnie charakteryzuje? Jak Pan mnie widzi?
  • Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Czy to do nas? Jak dziś uzdrowić chorego? I co można nazwać chorobą? Jak przywrócić do życia umarłych? Jak pomóc wrócić człowiekowi do wspólnoty? Jak przywrócić sercu pokój? Czy na pewno to nie do nas?
  • Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Warto po raz kolejny sobie uświadomić, że to co mamy nie jest nasze. Rozdajmy hojnie otrzymane od Pana dary.

s. Agnieszka CSS