biblia
Cóż mamy czynić?
12 grudnia 2015
biblia
…poszła z pośpiechem…
20 grudnia 2015

Dekret Heroiczności Cnót

Rzym. – W dniu 14 grudnia 2015 r., podczas audiencji w Watykanie dla prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, papież Franciszek, przyjął i zatwierdził orzeczenie Kongresu Kardynałów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z dnia 3 listopada b.r. w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożej Siostry Emanueli Kalb, podpisując Dekret i zezwalając na jego opublikowanie.

Dekret heroiczności cnót to nie tylko pozytywna odpowiedź Kościoła na pytanie: czy w życiu Sługi Bożej można udowodnić praktykowanie przez nią w stopniu heroicznym cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości, cnót kardynalnych: męstwa, roztropności, umiarkowania, sprawiedliwości i cnót im pokrewnych: czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i pokory, oraz czy da się udowodnić opinię świętości jej życia, ale to także przyznanie Siostrze Emanueli tytułu: Czcigodna Sługa Boża; inaczej mówiąc – to otwarcie drogi do jej beatyfikacji, o ile wyprosi się u miłosiernego Boga cud za jej wstawiennictwem.

Trwając w dziękczynieniu za ogłoszenie przez Stolicę Apostolską dekretu heroiczności cnót i dzieląc się przeżywaną radością, zachęcajmy wszystkich, zwłaszcza tych, którzy zmagają się z cierpieniem, chorobą, rozmaitymi problemami, do ufnej modlitwy o cud za przyczyną Czcigodnej Sługi Bożej Siostry Emanueli, aby mogła dokonać się jej beatyfikacja.