Siostry, które kochają ludzi
6 grudnia 2013
Bóg jest jak projektant.
9 grudnia 2013

Dla Boga nie ma nic niemożliwego

biblia

II niedziela Adwentu, Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł. Łk 1,26-38

  • Bóg posłał anioła… Do Maryi przyszedł anioł z Bożym Słowem. Ona Go przyjęła… Czy ja potrafię dostrzec Bożą obecność w moim życiu? Jak On do mnie przychodzi?
  • Nie bój się, Maryjo… Mamy w sobie róże uczucia; czasem radość, albo lęk, smutek… Maryja się zmieszała, ale stanęła przed Bogiem prawdziwa, bez maski… dlatego mógł On odpowiedzieć na to co Ona miała w sercu.
  • Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego… Jaka jest moja wiara w te słowa? “Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami” (Iz 55,8) To odpowiedź Boża na wszystkie moje pytania i wątpliwości. Czy naprawdę wierzę, że On wszystko może?

s. Pia CSS