Prowadzona przez Ducha, cz.4
14 grudnia 2011
Prowadzona przez Ducha, cz.5
22 grudnia 2011

Dla Boga wszystko jest możliwe

biblia

IV Niedziela Adwentu B –

“W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, [błogosławiona jesteś między niewiastami]. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od Niej anioł” (Łk 1, 26-38).

Sugestie do modlitwy Słowem Bożym:

  • “Pan z Tobą…” – dziękuj Jezusowi, że chce być także “z tobą” i “dla ciebie” w każdej chwili i każdej sprawie twojego życia. Staje się Człowiekiem i odtąd nic, co ludzkie czyli twoje nie jest Mu obce…
  • Stań przed Panem z tym, co po ludzku jest “niemożliwe” w twoim życiu (wyjście ze zniewolenia, uzdrowienie trudnej relacji, pokonanie swoich blokad…) Usłysz słowa Pana skierowane do ciebie: ” Dla Boga nie ma nic niemożliwego”