Był tutaj – wśród nas
7 maja 2014
biblia
Owce… głos Jego znają
10 maja 2014

Dokąd warto wybrać się w maju?

„Pieśnią wesela witamy,
O Maryjo, miesiąc Twój!
My Ci z serca cześć składamy,
Ty nam otwórz łaski zdrój.”

Pobożność Maryjna tak powszechna i niezmiennie żywa w naszej Ojczyźnie, swój najżywszy wyraz znajduje w maju, gdy przyroda w pełni zbudziła się do życia i zazieleniła odcieniami nadziei, stając się jedną wielką symfonią radości na cześć Stwórcy.

We wszystkich zakątkach naszej parafii, w ogrodach, przy drogach, wśród łąk, stoją starannie przyozdobione stare i nowe kapliczki ku czci Matki Bożej. Są dla nas drogowskazami naszego życia tu, na ziemi. Mniej czy piękniej wykonane, wszystkie są drogie, bo wyrażają nadzieję, że oprócz ziemskiej matki, mamy też Matkę w niebie.

Czciciele Maryi gromadzą się wieczorną porą przy figurach Maryi, aby śpiewać powstałą już w XII wieku Litanię Loretańską (jej nazwa kojarzy się z włoskim Loreto, gdzie była odmawiana i szczególnie rozpowszechniana).

Nabożeństwo majowe odprawiane w kościele połączone z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem daje liczne odpusty. Jest cenne dla wszystkich, ale szczególnie dla tych, którzy potrzebują wielkiego miłosierdzia Bożego.

Oddajmy część naszej Niebiańskiej Matce fragmentem wiersza nieznanego poety:
Ty, która kwieciem majowym swe szaty
Przystrajasz: ludu Patronko odwieczna,
Co ziemię w maju przyozdabiasz w kwiaty,
Kiedy nam wiosna zakwita słoneczna,
I kiedy ziemia budzi się uśpiona,
Bądź pozdrowiona…!

s. Łucja Kramarz CSS