biblia
Uradowali się (…) ujrzawszy Pana
7 czerwca 2014
Śladami świętych Janów
11 czerwca 2014

Duch Święty..działa także w nocy.