DSC07009
Zebrała nas tu prośba Matki Bożej…
15 maja 2017
biblia
… objawię mu siebie
20 maja 2017

Duch Święty ożywia i uświęca

huta

Kraków, Szpitalna. 8 maja w kościele św. Tomasza odbyła się Huta Ducha Świętego, na której rozważaliśmy działanie Ducha Świętego w życiu apostołów św. Jana i św. Jakuba, nazwani oni byli przez Jezusa Boanerges tzn.: Synowie Gromu.

Jak w życiu wielu świętych, tak i w ich życiu widać, że Duch Święty nie niszczy natury, ale ją uświęca. Gdy mieszkańcy miasteczka samarytańskiego nie przyjęli Jezusa, bracia Jan i Jakub chcieli, aby ogień spadł z nieba i zniszczył ich (Łk 9,51-56), lecz po zesłaniu Ducha Świętego, czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy uczniowie głosili Dobrą Nowinę, modlili się o ogień Ducha Świętego Ożywiciela dla tychże Samarytan (Dz 8, 14- 24).

Duch Święty daje początek nowemu życiu. Człowiek o własnych siłach nie jest w stanie odrodzić się. Ziemski, cielesny człowiek nie ma dostępu do Boga i Jego Królestwa: „Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda” (J 6, 63).

Kolejna Huta Ducha Świętego odbędzie się 12 czerwca. Zapraszamy!

s. Kamila CSS