11
Marsz dla Życia i Rodziny w Lublinie
14 czerwca 2017
biblia
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!
17 czerwca 2017

Duch Święty- Sprawca chcenia i działania

Kraków, Szpitalna. 12 czerwca w kościele św. Tomasza odbyła się kolejna Huta Ducha Świętego, podczas której rozważaliśmy działanie Ducha Świętego w życiu Marii Magdaleny.

Gdzie jest Duch Święty, tam wychodzi zły duch. Jezus wyrzucił z Marii Magdaleny siedem złych duchów (Łk 8, 1-2). Doświadczyła ona w swoim życiu przemiany w Duchu Świętym, który w niej działa i ją oczyszcza. Duch Święty jest darem i wzbudza pragnienie bycia darem. Bóg spośród wszystkich swoich uczniów wybrał właśnie ją, aby pierwsza oznajmiła braciom Dobrą Nowinę: „ …udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział” ( J 20, 17 – 18)

Już św. Tomasz z Akwinu wobec Marii Magdaleny używa terminu: „apostolorum apostola” – apostołka apostołów, ponieważ ogłosiła apostołom to, co oni sami będą głosili całemu światu. Maria Magdalena otrzymała coś, czego zabrakło w tamtym momencie innym uczniom – żywą wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa oraz dała się prowadzić Temu, który doprowadza do całej prawdy bo „gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”( Rz 5, 20)

Nie zasmucajmy więc Ducha Bożego, ale z nadzieją i ufnością dajmy Mu się prowadzić, stając się głosicielami Ewangelii i tym samym darem dla innych.

s. Kamila CSS