biblia
Zaproszenie do przyjaźni
2 maja 2015
ŚLADAMI ŚWIĘTEGO PAPIEŻA
7 maja 2015

Duchackie czuwanie w Krakowie

Kraków. W Roku Życia Konsekrowanego wspólnoty duchackie ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego oraz bracia z Towarzystwa Ducha Świętego wspólnie modlili się i uwielbiali Boga za dar powołania i wielowiekowe istnienie Zakonu.

Całonocne czuwanie z 25 na 26 kwietnia w kościele Świętego Krzyża, zostało podjęte w ramach sześcioletnich przygotowań do Jubileuszu 800-lecia przybycia Zakonu Ducha Świętego do Polski. Ten rok przeżywamy, podejmując refleksję nad „Duchackim wymiarem powołania i świadectwa”. Na zaproszenie Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, m. Estery Kapitan, w kościele Świętego Krzyża zgromadziło się około stu sióstr z wielu polskich wspólnot, moderator Towarzystwa Ducha Świętego, o. Wiesław Wiśniewski wraz z braćmi, oraz osoby świeckie z grupy modlitewnej „Czciciele Ducha Świętego”.

Siostry i Bracia modlili się w szczególnym dla Zakonu Ducha Świętego miejscu. To tu, w 1244 r. biskup Prandota przeniósł duchaków z Prądnika Białego do Krakowa (gdzie ufundował i uposażył nowy szpital i klasztor) i oddał im – już parafialny wówczas – kościół Św. Krzyża, wiążąc nierozerwalnie jego dzieje na następne pięć i pół wieku z zakonem i krakowskim szpitalem Ducha Świętego.

Program czuwania odzwierciedlał charakterystyczną dla Zgromadzenia duchowość: uwielbienie Ducha Świętego, adoracja Najświętszego Oblicza, modlitwa przez wstawiennictwo Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego, o dar nowych powołań oraz nabożeństwo ku czci ojca Założyciela, bł. Gwidona z Montpellier. W duchu wynagrodzenia i ekspiacji została odprawiona Droga Krzyżowa. Konferencję na temat duchackiego wymiaru i świadectwa wygłosił o. Wiesław Wiśniewski TDŚ.

Czuwanie zakończyło się uroczystą Mszą Świętą, podczas której w darze ofiarnym zostały złożone osobiste zobowiązania sióstr dotyczące życia wspólnotowego.

s. Celina Wierzchowska CSS