Kolędować z rodziną
6 stycznia 2015
Tajemniczy goście na kolędowaniu
6 stycznia 2015

Dzieci dla dzieci

Babice. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Misyjne Płomyki Ducha Świętego wystrojone w różnobarwne kostiumy, spotkały się na wspólnej Eucharystii, i z uroczystym błogosławieństwem zostały rozesłane na kolędowanie.

Pod opieką sióstr Kanoniczek Ducha Świętego – s. Łucji Kramarz i s. Katarzyny Lenart, udaliśmy się do mieszkańców Babic, Włosieni i Rozkochowa. W każdej rodzinie głosiliśmy radosną nowinę o narodzeniu Zbawiciela, wspominając jednocześnie o potrzebach milionów dzieci w świecie, które nie znają prawdy
o Jezusie Chrystusie, cierpią biedę duchową i materialną.

Domownikom zostawialiśmy pamiątkę – gwiazdkę, która jest formą życzeń
i podziękowań składanych w imieniu tych, dla których przeznaczone są ofiary.
W tym roku szczególnie wspieraliśmy naszych rówieśników w Indiach i Burundi.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nas otwartym sercem i wsparli ofiarą, a także za doznane dobro, poczęstunki, słodycze. Dzięki temu radośniej było nam wędrować, znosić trud i składać ofiarę z własnego czasu i zdolności.

s. Łucja Kramarz CSS