Dziękczynienie w Leżajsku
9 sierpnia 2020
Dar wybrania
14 sierpnia 2020

Dziękczynienie w Busku

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego od lat posługujące w Busku-Zdroju, w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP, przeżywały jubileusz 800-lecia istnienia Zgromadzenia na ziemiach polskich.

Uroczystej dziękczynnej Eucharystii o godz. 12.00 w niedzielę, 9 sierpnia 2020 r. przewodniczył bp Andrzej Kaleta, który modlił się również o nowe powołania do życia konsekrowanego. Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Tadeusz Szlachta oraz ks. dziekan Marek Podyma. Przy ołtarzu zgromadzili się również księża z dekanatu buskiego.

W homilii bp Kaleta, zauważył, że dobrze że takie wydarzenia są, ponieważ one„wpisują się w historię Kościoła i takich miejscowości jak nasza czy innych, gdzie siostry pracują i naszego kraju”. Zwrócił uwagę na rolę powołania, którym obdarza Bóg. Mówił o znaku potrójnych ślubów. – Dziś trzeba mieć odwagę, by mówić o radach ewangelicznych, ale jeszcze większą odwagę trzeba mieć, by mimo świata takiego jakiego jest, aby podjąć ten ideał życia radami ewangelicznymi.

– Czyż życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie nie jest umocnieniem dla ludzi żyjących w świecie?  – pytał. Ślub czystości jest pomocą dla tych, którzy zmagają się o kulturę czystości i nie dają się owładnąć kulturze panseksualizmu . Ubóstwo jest znakiem solidarności z ubogimi, umocnieniem dla tych którzy posiadają wiele, chcą być wierni ideałom Ewangelii – powiedział.

Apelował do Zgromadzenia: -Kochajcie Matkę Kościół i żyjcie wszystkimi sprawami Kościoła naśladując Chrystusa, który umiłował Kościół i wydał za Niego Samego Siebie.  Nie ten zmysł kościoła będzie zawsze cechą charakterystyczną waszego posługiwania.

Drugim znakiem, na który zwrócił  Biskup Kaleta uwagę, kojarzonym ze Zgromadzeniem, jest zapalona świeca i znak światła. – Kościół i świat oczekuje od Was, abyście wierne swojemu powołaniu, były światłem dla świata” – mówił do Sióstr.

Trzeci znak, nad którym zatrzymał się w  homilii bp Kaleta to Eucharystia, która jest dziękczynieniem. Bp Kaleta podkreślał,  że dziś w tej Eucharystii szczególnie dziękujemy za dar życia konsekrowanego i powołania każdej z sióstr i 800 lat Zgromadzenia w Polsce.  Powiedział, że umiejętność dziękowania to wielka sztuka, od Boga otrzymuje i Bogu dziękuję, dostrzegając Jego dobroć. Ci, którzy umieją dziękować nie popadają w stany depresji, bo mają tysiące powodów do dziękowania każdego dnia – wyjaśniał zgromadzonym. – Niech ta Eucharystia będzie źródłem dziękczynienia za liczne dzieła jakich Bóg dokonał w historii, posługując się Zgromadzeniem  Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Nie będzie błaganiem o nowe powołania do życia kapłańskiego i konsekrowanego – powiedział na zakończenie biskup Andrzej Kaleta.

Ks. proboszcz Tadeusz Szlachta podziękował wszystkim siostrom za wieloletnią pracę dla parafii i wszystkich mieszkańców Buska, za modlitwę i wszystkie dzieła sióstr. Podziękowania i życzenia złożyli również siostrom przedstawiciele parafian, dzieci i młodzież, które katechizowane są przez siostry.

Za dar modlitwy, wszystkie gesty życzliwości, otwartość i serce okazywane na co dzień siostrom – Księdzu Biskupowi Andrzejowi Kalecie, ks. Tadeuszowi Szlachcie, księżom z dekanatu buskiego i mieszkańcom dziękowała w imieniu wszystkich sióstr – matka Kazimiera Gołębiowska, która w ostatnim czasie była Przełożoną Domu Sióstr w Busku-Zdroju, a obecnie została wybrana na Matkę Generalną Zgromadzenia.

Katarzyna Dobrowolska

za: www.diecezja.kielce.pl