Zesłanie Ducha Świętego
14 maja 2016
biblia
… Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy.
21 maja 2016

Dziękczynienie za heroiczność cnót

W czwartkowy wieczór, 12 maja 2016 roku, podczas Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, nasze Zgromadzenie, wraz z licznie zebranymi Wiernymi, dziękowało Bogu za ogłoszenie Dekretu o heroiczności cnót jednej z nas – Czcigodnej Służebnicy Bożej Emanueli Kalb. Uroczystej Mszy św. w kościele pw. św. Tomasza Ap. w Krakowie, przy ul. Szpitalnej przewodniczył Metropolita Krakowski Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Homilię okolicznościową wygłosił Ks. dr Andrzej Scąber, Główny Referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Do koncelebry dołączyli Kapłani zaangażowani w prace procesu, na różnych jego etapach: Ks. dr Mirosław Czapla, O. prof. Szczepan Praśkiewicz OCD, Konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, Ks. dr Andrzej Grodecki.

Witając Jego Eminencję Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i Kapłanów przybyłych na dzisiejszą Eucharystię do naszego krakowskiego wieczernika, gdzie od wieków przyzywamy Ducha Świętego, prosząc o Jego dary i owoce dla całego Kościoła, Nasza Matka Maria Estera Kapitan zaznaczyła:
„Naszej radości i wdzięczności dopełnia fakt uznania przez Święty Kościół heroiczności cnót jednej z nas, siostry Emanueli Kalb. W tych murach dojrzewała jej wiara i bezgraniczna miłość do Boga. Tu słyszała Jego słowa. W tym kościele oddawała Mu się jako całopalna ofiara za naród wybrany i za kapłanów. Jest ona dla nas wzorem rozmiłowania w charyzmacie i ufnego poddania się miłosiernemu Bogu. Prosimy Eminencję o przewodniczenie tej Eucharystii, która jest dziękczynieniem całego naszego Zgromadzenia za pełne miłości życie Czcigodnej Sługi Bożej S. Emanueli. Naszą modlitwą pragniemy także ogarnąć Eminencję, obecnych tutaj kapłanów i tych wszystkich, którzy zaangażowani byli w prace procesu, na różnych jego etapach. Z ufnością prosimy o łaskę beatyfikacji S. Emanueli, za tych, którzy polecają się Jej wstawiennictwu i w intencjach, którymi żyła na co dzień: za Naród Wybrany, za wszystkich szukających Boga, za kapłanów i o dar nowych powołań”.
Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, w kilku słowach na rozpoczęcie Eucharystii powiedział, m.in.: „Razem z Siostrami dziękujemy za ten dar Kościoła, za Dekret o heroiczności cnót Siostry Emanueli Kalb. Nie czekała ona długo i wy, Siostry, nie czekałyście długo, by mieć ten Dekret, który jest tak bardzo ważny. Można dyspensować od cudu, ale nie od Dekretu o heroiczności cnót. W jej życiu ukazał się dar kontemplacji, zjednoczenie z Jezusem Chrystusem i wielka modlitwa, także za Naród Wybrany. Skoro Pan Bóg dał wam Świętą, to i wam zadał to, abyście się modliły także za Naród Wybrany, aby uznał w Jezusie Chrystusie Mesjasza, Syna Bożego”.
W swej homilii Ks. dr Andrzej Scąber nakreślił zasadnicze etapy życia i sylwetkę duchową Siostry Emanueli, która pozostawiła nam wzór, jak otwierać się na dary Ducha Świętego i z nimi współpracować. Zachęcił także do gorącej modlitwy o uproszenie cudu za przyczyną Czcigodnej Służebnicy Bożej, który pozwoli na ogłoszenie kolejnego dekretu – w sprawie cudu, a tym samym umożliwi jej beatyfikację. Będzie to kolejny owoc świętości w Kościele krakowskim. „Oby on jak najszybciej dojrzał” – dodał na zakończenie homilii Ks. dr Scąber.
Podczas uroczystej Eucharystii Chór Siostrzany naszego Zgromadzenia pod dyrekcją Siostry Adriany Miś wykonał, skomponowane specjalnie na ten dzień przez s. Adrianę, utwory na chór równy: 3-głosową Mszę a-moll, uroczyste Alleluja oraz pieśni, które swoją treścią nawiązywały do duchowości Czcigodnej Służebnicy Bożej.
Przedłużeniem Eucharystycznego Stołu, stało się wspólne spotkanie: Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza i zaproszonych Kapłanów z licznie przybyłymi Siostrami z naszych Wspólnot w klasztornym refektarzu. Nie zabrakło w tym szczególnym dniu także naszych Sióstr z zagranicy: Sióstr misjonarek z Burundi, Siostry przełożonej z Rzymu oraz Delegacji Czcicieli Ducha Świętego z Buska Zdroju.
Na zakończenie Nasza Matka, dziękując za obecność i modlitwę z w tym radosnym dla nas dniu, życzyła wszystkim zebranym, aby doświadczyli Boskiego dotyku Ducha Świętego i aby wstawiennictwo Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Emanueli wypraszało wszystkim świętość życia i światło Bożych natchnień.

Składam serdeczne podziękowanie P. Tadeuszowi Warczakowi za udostępnienie zdjęć.

s. Immaculata CSS