64 spotkanie Czcicieli Ducha Świętego
8 października 2013
DSC04442
Różaniec – Część Bolesna z dopowiedzeniami
18 października 2013

Dziękował Mu

biblia

XXVIII Niedziela Zwykła

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Łk 17, 11-19

  • zmierzając do Jeruzalem… Jezus idzie, jest w drodze, zna cel. Jaki jest mój cel? Czy cały czas pamiętam, że cokolwiek dzieje się w moim życiu mam cel – Niebo? Czy ja w ogóle mam cel życia?
  • zatrzymali się z daleka i głośno zawołali… Jezus wchodzi do wsi mojego życia, serca… Teraz czas na mój krok. Nie muszę podchodzić blisko, ale wystarczy że zobaczę Go i zawołam: Panie przyjdź, pomóż. On nawet z daleka zobaczy mój trąd i będzie bliżej niż myślę. Jezu przyjdź, Jezu ufam Tobie. Czy przychodzę do Niego? Czy zapraszam Go do tego co w moim życiu trudne? Jeśli mam Cel -Niebo to będę wiedział, że wszystko prowadzi do Niego i wszystko trzeba z Nim przeżyć.
  • uzdrowiony… dziękował Mu… Tak wiele jest momentów w moim życiu, kiedy to On mnie dotknął, uzdrowił, powiedział Słowo. Tak wielka wdzięczność, że na samą myśl oczy napełniają się łzami wzruszenia. Zobacz w swoim życiu te momenty… !!! Zobacz Go w nich… Zobacz i podziękuj… i podziękuj!

s. Pia CSS